Gửi
Hotline: 0904 537 168
  • Slide5
  • Banner_3
  • Banner_2

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CUỐI NĂM

  1. Khuyến mại dành cho bếp từ Chefs xem tại đây.
  2. Mua bếp từ nhập khẩu Malaysia xem tại đây
  3. Mua bếp từ nhập khẩu Châu Âu giá từ 7,99t tại đây
  4. Câp nhật những mẫu bếp từ Bosch giá rẻ nhất tại đây
  5. Xem chính sách đại lý khi tham gia hệ thống tại đây
sanphamfiler select `sanpham_id`,`sanpham_tieude`,`sanpham_alias`,`sanpham_hinhanh`,`sanpham_giamoi`,`sanpham_masanpham`,`sanpham_tinhtrang`,`sanpham_luotxem`,`sanpham_mota`,`sanpham_sao` from `tbsanpham` where `sanpham_trangthai` = 1 and `loaitin_id2` = 1042 and thuonghieu_id= and FIND_IN_SET(536, sanpham_thuoctinh) order by sanpham_thutu asc,sanpham_id desc You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and FIND_IN_SET(536, sanpham_thuoctinh) order by sanpham_thutu asc,sanpham_i' at line 1